Агуулахын үйлчилгээ

Агуулахын үйлчилгээ

Манай компани Гуанжоу, Иу хотод агуулах агуулахтай бөгөөд бид бараа хүлээн авах, хадгалах боломжтой. Агуулахын талбай 800 м2, нэг дор 20 чингэлэг багтаах боломжтой, агуулах үнэгүй
Манай компани нь үйлчлүүлэгчийн өгсөн зааврын дагуу чандлан ажилладаг өөрийн тээвэрлэгчдийн багтай. Тоног төхөөрөмж, тусгай тоног төхөөрөмж бүхий агуулахын орчин үеийн тоног төхөөрөмж нь ямар ч төрлийн ажлыг гүйцэтгэх боломжийг олгодог. Бүтээгдэхүүний үлдэгдлийг агуулахад дараагийн ачилт хийх хүртэл үнэ төлбөргүй хадгалах боломжийг багтаасан таатай тариф, тохиромжтой нөхцлийг санал болгож байна.
Бид өгдөг

● чанартай үйлчилгээ
● агуулах
● аюулгүй хадгалах
● янз бүрийн параметрийн бараа, чингэлэг боловсруулах.