ГЭРЭЛТЭЙ ХУДАЛДАА ХУДАЛДАА

news (2)

8-р сард энэ жил анх удаа Хятадад жижиглэнгийн худалдаа өссөн байна.

БНХАУ-ын Төрийн статистикийн хороо (ИНБ) 9-р сарын 15-нд нийтэлсэн тоо баримтаас үзэхэд наймдугаар сард 2020 онд анх удаа Хятадад өргөн хэрэглээний барааны жижиглэнгийн борлуулалт нэмэгдсэн нь хэрэглээний өсөлтийн гол үзүүлэлт болжээ.
Expert.ru
news (1)


Бичлэгийн цаг: 11-р сарын 02-2020