Ачаа хаалганаас хаалганд хүргэх

Ачаа хаалганаас хаалганд хүргэх

Бид ямар ч төрлийн ачаа тээвэрлэлт эрхэлдэг "Ачаа хаалганаас хаалганд хүргэх".

Та тээврийн хэрэгсэл хайж цаг алдах шаардлагагүй, ачааны аюулгүй байдал, хүргэлтэд зарцуулсан цаг хугацааны талаар санаа зовох хэрэгтэй.

"Ачаа хаалганаас хаалганд хүргэх" - Энэхүү үйлчилгээний давуу тал нь тээврийн хэрэгслийг нийлүүлэх, хүргэх газар хүргэх, тээвэрлэлтийн явцад ачаагаа даатгалд хамруулах зэрэг үйлчилгээнүүдийг багтаасан болно.

Зөвхөн манай компанид өргөдөл гаргахад л хангалттай, бусад бүх зүйлийг манай логистикчид хийж, тантай зохицуулах болно.

Бид аливаа ачааны даатгалын үйлчилгээг санал болгодог.